ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଇ.ଡ଼ି.ପି ତାଲିମ ଶିବିର ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ତାଳିମଦାତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଇସ୍ତାହାର ।

ଇ.ଡ଼ି.ପି ତାଲିମ ଶିବିର ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ତାଳିମଦାତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଇସ୍ତାହାର ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଇ.ଡ଼ି.ପି ତାଲିମ ଶିବିର ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ତାଳିମଦାତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଇସ୍ତାହାର ।

ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର, କନ୍ଧମାଳ

20/08/2018 31/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (494 KB)