ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏସ.ଏସ.ଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚୀ ।

ଏସ.ଏସ.ଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚୀ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏସ.ଏସ.ଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ବଛାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚୀ ।

ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ,
କନ୍ଧମାଳ, ଫୁଲବାଣୀ

15/01/2019 21/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (580 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (290 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (1,012 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (2 MB) ନୋଟିସ୍ (87 KB)