ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଆ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କୋଟେଶନ ନୋଟିସ ।

ଓଡିଆ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କୋଟେଶନ ନୋଟିସ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଆ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କୋଟେଶନ ନୋଟିସ ।

ଉପ ନିର୍ଦେଶକ କୃଷି-ତଥା-ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ,
ଏ.ଟି.ଏମ.ଏ., କନ୍ଧମାଳ

21/07/2018 26/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (241 KB)