ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନାନାଦି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚୀ ।

ନାନାଦି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚୀ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନାନାଦି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୂଚୀ ।

ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ

11/11/2020 17/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)