ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଲାମ ବିକ୍ରି ନୋଟିସ ଏନ.ଏ.ସି, ବାଲିଗୁଡା

ନିଲାମ ବିକ୍ରି ନୋଟିସ ଏନ.ଏ.ସି, ବାଲିଗୁଡା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଲାମ ବିକ୍ରି ନୋଟିସ ଏନ.ଏ.ସି, ବାଲିଗୁଡା

ଟେନ୍ଡର ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ନିମିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ।
ନୋଟିଫାଏଡ ଏରିୟା କାଉନ୍ସିଲ, ବାଲିଗୁଡା

17/08/2018 11/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ଶୁଦ୍ଧି ପତ୍ର (174 KB)