ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ(ଆର.ଏଚ.) ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ନୋଟିସ ।

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ(ଆର.ଏଚ.) ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ନୋଟିସ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ(ଆର.ଏଚ.) ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ନୋଟିସ ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ଡ଼ି.ଆର.ଡ଼ି.ଏ , କନ୍ଧମାଳ

24/09/2019 09/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (69 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (496 KB) ଡାଉନଲୋଡ୍ (22 KB)