ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ଅସ୍ଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ଟେନ୍ଡର ନୋଟିସ ।

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ଅସ୍ଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ଟେନ୍ଡର ନୋଟିସ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ପଦବୀରେ ଅସ୍ଥାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସକାଶେ ଟେନ୍ଡର ନୋଟିସ ।

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, କନ୍ଧମାଳ

06/07/2019 26/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)