NGOs

Banadurga Anchalik Vikas Parishad

At/P.O- Raikia, Dist. Kandhamal

Phone : 06847-265118

Maitri Odisha

K Nuagam, Kandhamal